Általános Szerződési Feltételek

Webáruházat a Defect Cars kft. (adó sz.:14964798-2-13) működteti.

Telephely cím.2360.Gyál, Pesti út 26.

T.0629340-899,

Email címe: opella@opella.hu

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Defect Cars kft. mint Szolgáltató a www.alkatreszshop.eu által Webáruházon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.alkatreszshop.eu Webáruházon keresztül történik.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén belül nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.alkatreszshop.eu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik.

Az Defect Cars Kft. Webáruházában történő megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet irányadóak.

Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. A vásárló a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az alkatreszshop.eu online áruházainak szolgáltatásai regisztráció nélkül nem vehetők igénybe!

Megrendeléseket kizárólag Magyarországon belül tudunk teljesíteni!

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Az áru súlyát egyeztesse üzletünkkel! A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem változtatja.

A Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően az Ügyfél részére a vásárlási szándékát elektronikus úton (e-mailben) visszajelzi, Az Ügyfél ajánlatát telefonon visszaigazoljuk és egyeztetjük, igény szerint módosítjuk.

Banki átutalással történő fizetés esetén - a vételár a Szolgáltató számláján történő jóváírása utáni első munkanapon kerül elküldésre a termék.

KÉRJÜK, HOGY BANKI ÁTUTALÁS TELJESÍTÉSE ELŐTT MINDEN ESETBEN LEGYENEK SZÍVESEK MEGVÁRNI, MÍG CÉGÜNK FELVESZI ÖNNÖKKEL TELEFONON A KAPCSOLATOT !!!

Szállítási módok: személyes átvétel, futárszolgálat

A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzése alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató üzletében és telephelyén, ebben az esetben a Szolgáltató szállítási díjat nem számol fel. Üzletünkben a foglalt árut 3 napig tudjuk a megrendelés idejétől tárolni.

Munkanapokon 16 óráig interneten leadott rendeléseket, amennyiben az raktáron lévő termék, másnap átadjuk a kiszállítást végző cégnek mely a csomagot a következő munkanapon házhoz szállítja. A szállítás időpontjáról a kiszállítást végző cég telefonál és egyeztet az átvétel idejével kapcsolatosan. Amennyiben a kiszállítás során a cég nem tudja átadni a csomagot a címzettnek a kiszállítás napján, úgy a következő munkanapon ismét megpróbálja azt kézbesíteni.

Csomag szállítási díjai a mindenkor aktuális szállítás menüben található.

Kötelező jótállás új alkatrészekre: A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan az új Ptk. és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

Bontott alkatrészek garanciális feltételei: a bontott alkatrészek jellegükből adódóan nem újak, már használtak, futottak, ezért élettartamuk kevésbé kiszámítható, előre nem látható, csupán beszerelési garancia vonatkozik rájuk.

Beszerelési garancia: a Szolgáltató a bontott alkatrészekre beszerelési garanciát vállal, ami a vásárlás napjától számított 5 munkanap. Az esetleges garanciális problémák visszajelzését ezen időn belül kell jelezni a Szolgáltató felé a megadott elérhetőségeink bármelyikén. A beszerelési garancia feltétele az eredeti számla megléte, továbbá az alkatrész szakműhelyben történő beépítése, melyről beszerelést igazoló számla, javítási munkalap és szerelői szakvélemény megerősítése szükséges, továbbá saját azonosítókkal, sorszámmal látjuk el termékünket. Ezt a beépítés folyamán ne mossák le! Garancia esetén meglétét ellenőrizzük!

Új alkatrészek garanciális feltételei: A Szolgáltató által vállalt jótállás ideje új termékekre vonatkozóan 6 hónap. A jótállási igényt a Szolgáltató a gyártó illetve annak képviselője felé továbbítja, majd az ügyintézés a szükséges igazolások ellenében - eredeti számla, garanciajegy, beszerelési számla, javítási munkalap, szerelői szakvélemény- indul meg. A Szolgáltató nem bírál el jótállási igényt, azt minden esetben a gyártó, illetve annak képviselője felé továbbítja. Ha a gyártó 6 hónapnál hosszabb szavatossági időt vállal a termékre azt a Vevő irányába továbbítjuk.

A garancia érvényesíthetősége a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelete figyelembevételével történik. A jogérvényesítés helye a Szolgáltató telephelye, 2360.gyál Pesti út 26., eljáró ügyintéző: Laki Attila. Időpont egyeztetés szükséges!

A garanciális igény nem érvényesíthető: A jármű vagy annak tartozékainak hibája, pl: helytelen futómű beállítás, sérült részegységek, a járműben lévő elektromos hibák, zárlat stb. által okozott károsodásokra. A vonatkozó szabványok és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása. Szerelési és felhasználási hibák esetén. Baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra. Téves hiba megállapításból megvásárolt alkatrészre. Nem szakműhelyben történő beszerelés esetén. Vételi számla, beszerelést igazoló számla, javítási munkalap, szerelői szakvélemény hiánya.

Bontott és javított elektronikus alkatrészekre garanciát a Szolgáltató nem vállal, kivéve, ha azt a szolgáltató építi be. Kérjük ezt megrendelés előtt figyelembe venni szíveskedjenek.

Szavatosság: esetében az új Ptk. szerint érvényesítheti szavatossági jogait. A megrendelő a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott blokk, vagy kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, az Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, pénz visszafizetést igényelhet.

Felelősség: a Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház áruház információs rendszere, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket használjon vírus irtót.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését dátumozza.

2016.03.01.